fbpx
Na platformě Siesta Cloud se spouští nový komu...

Siesta Cloud is coming up with another innovative project in the field of shared digital technology, which continues to stick to the essential vision - to provide an accessible platform to clients from various industries and help them bring their project to life. Siesta Cloud's mission is to continually improve digital products to help communities

Nový produkt – Video portál

Siesta Cloud přichází s dalším inovativním projektem v oblasti sdílené digitální technologie. Nadále se drží své vize – poskytnout dostupnou platformu klientům z různých odvětví a pomoci jim přivést jejich projekt k životu. Posláním Siesty Cloud je totiž neustále vylepšovat digitální produkty a pomoci tak komunitám snadno se připojit a vybudovat otevřený trh. Tentokrát se