fbpx

Odpovězte si na nejdůležitější otázky

Na začátku je nejdůležitější definovat byznys model vhodný k dosažení vytyčených cílů, jako například růst komunity, sociální dopady, financování a další klíčové faktory.

1
Kde získat obsah?

Kde získat obsah?

Vytvořte si svou vlastní síť přímo pro vaši komunitu za účelem získání dalších tvůrců obsahu.

2
Jak získat publikum?

Jak získat publikum?

Získejte feedback od své komunity, zda se jim váš portál líbí. Sdílejte svůj projekt širšímu online publiku a získejte více diváků.

3
Je to opravdu to pravé?

Je to opravdu to pravé?

Je naprosto nezbytné si vytyčit cíle, kterých chcete dosáhnout, před spuštěním portálu. Co bude váš hlavní záměr, který bude klíčový pro váš růst?

Jak se správně postavit ke strategiím růstu a dosáhnutí nejlepších výsledků?

Cílení

Definujte si své cílové skupiny.

Ověřte svůj nápad

Sdílejte vaše nápady s ostatními. Řekněte si o feedback.

PR & komunikace

Určete si, jakým způsobem budete propagovat svůj projekt.

Strategie růstu

Je důležité si určit strategii růstu alespoň na pár let dopředu.

Přidané hodnoty

Stanovte si své unikátní prodejní strategie. Proč byste měli uspět právě vy?

Časové kapacity

Je důležité si vyhradit čas, protože nový portál ho bude ze začátku vyžadovat, než dojde k organickému růstu.

Jakým způsobem chcete vydělávat?

Vyberte správný způsob, kterým váš portál bude vydělávat, jelikož to ovlivní každý další krok.

Zdarma

Strategie onboardingu

Vybudujte svůj portál a zaměřte se pouze na růst komunity.

4-8 %

Strategie růstu

Nastavte nízké poplatky a přilákejte více lidí - podpořte komunitu a vydělávejte.

8-20 %

Strategie monetizace

Stanovte vyšší poplatky a vydělejte více peněz po absolvování předešlých strategií (6-8 měsíců).